Право в Целта!

Право в Целта!“ е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да обедини партньори от 12 европейски държави, които да споделят знания и умения за създаване на национална кампания за насърчаване на преподаването на целите за устойчиво развитие (ЦУР) чрез теми като миграция, неравенство между половете, изменението на климата и справяне с глобалните неравенства.

Партньор за България

АРГИ (Aлианс за регионални и граждански инициативи) и неговите 11 партньори разработват поредица от уроци, касаещи целите за устойчиво развитие. Уроците ще са организирани в ръководство за учители ( Trainingand Learning Units- TLUs) и тяхното предназначение е да подпомагат учителите с практически, ангажиращи уроци, базирани на ЦУР.

 

Loading

Партньори