Ресурси

Защо да използвате тези ресурси?

Ръководствата за учители са създадени специално за проекта.

Използването на тези ресурси ще помогне на учениците Ви да
се запознаят редица трудни въпроси като:

 1. Защо е важно жените да участват в лидерството и
  вземането на решения?
 2. Как Целите за устойчиво развитие (ЦУР) ще
  помогнат за подобряване на живота на хората по целия свят?
 3. Как ще отговорим на въздействието на изменението
  на климата?

Как тези ресурси ще помогнат на учителите?

Учителите ще разполагат с детайлно разработени уроци, които
включва факти, изображения и подходящи интерактивни дейности.

Учениците ще се възползват от тези ресурси, тъй като
информацията е представена по начин, който насърчава задълбочено учене и
предприемане на действия. Младите хора са поканени наистина да помислят за критичните проблеми, пред които е изправен светът. Чрез участието си в тези уроци учениците ще разберат стойността на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) за тях самите и за света.

Какво се надяваме да постигнем?

 • Да партнираме на учителите да се чувстват уверени в развитието на глобалното образование в класната си стая.
 • Подобряване на съществуващите учебни програми
 • Да подкрепим трудни разговори по спорни въпроси
 • Да вдъхновим учителите за учене, което се фокусира върху развитието на увереност и умения за критично мислене у младите хора
 • Да подкрепим развитието и придобиването на опит в глобалното образование
 • Да повишиминформираността относно въпросите, свързани с икономическата миграция, търсещите убежище, изменението на климата и международните неравенства.

За да разберете повече, изтеглете тук безплатното си ръководство за учители.