Неравенство в и между държавите

inequalities-badge-230x200

Идеите за справедливост и равенство изглежда са вродени в хората. Изследванията показват, че дори много малки деца осъзнават и реагират на неравенството. Въпреки, че неравенството е характерно за човешките общества през цялата история, също имаше движения за отстраняване на това, вдъхновено от идеала за равенство.

Ние, проектният екип на GET UP AND GOALS!“ разработихме серия от 5 урока, съсредоточени върху различните аспекти на международните неравенства – по страни, етнически групи, пол, доходи и др. Информацията в материалите почива на достоверни изотичници, цитирани в съдържанието.

Днес основната цел на нашата глобална икономическа система е да създадем богатство, а не равенство или благополучие. На теория парите, направени от богатите, захранват бедните. Организации като Световната банка се стремят да разрешат „необходимостта от намиране на приобщаващ модел на икономически растеж, който да издигне най-бедните граждани, а не да поддържа тези на върха“. Разработени са различни показатели за измерване качество на живота, които могат да помогнат за постигането на това. Те обхващат неща като благополучие на децата, употреба на наркотици, психично здраве, престъпност, нива на доверие и участие в живота на общността. Изследванията показват, че тези показатели се подобряват, когато едно общество е по-равно.

Неравенството е състоянието на неравнопоставеност, например по отношение на доходите или богатството. Хората с по-висок доход обикновено ще имат по-добър достъп до услуги и възможности. Освен това имат по-малък шанс основните им права на човека да бъдат нарушени. Дали даден индивид е роден в богато семейство или богато общество е въпрос на шанс. В тези големи идеи се фокусираме върху икономическото и социалното неравенство.

По време на уроците учениците ще развият разбиране за мащаба и спецификата на проблема и да знаят какво биха могли сами да направят, на местно и глобално ниво, за да участват в неговото решение.

Уроците са интердисциплинарни и могат да се провеждат по време на различни часове. В учебните материали са интерактивни и включват ролеви игри, ментални карти, видеоклипове, План за действие е и други дейности.

Уроците са тематично разпределени по следния начин

За ученици между 11 -18 години (7-12 клас)

  • Намаляване на неравенствата: Какво е равенство? Равенство в достойнството и правата.
  • Видове на неравенства
  • Модели на включване – видове и добри примери
  • Съпротива срещу промените – как да действаме в ситуация на съпротива и как да управляваме промяната
  • Не оставяйте никой зад кампанията – организирайте, планирайте и провеждайте политически и граждански акции за борба с неравенствата