Обучителен пакет за учители

В рамките на проект „Право в Целта!“ са разработени образователни инструменти, които да предложат подкрепа на учители и училища, желаещи да прилагат Глобалното образование и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) от Програма 2030 г. ,като инструменти за модернизиране на техните образователни и институционални практики.

Проектът е специално насочен към средните училища и им предоставя ресурси, учебници, ръководства и инструменти за оценка и изучаване на ЦУР чрез 4 основни глобални проблема: климатични промени, глобални миграции, неравенства между половете, международни неравенства.

Обучителния пакет представя пред учителите нови подходи и техники за преподаване на ЦУР, и по-специално миграция, изменение на климата и международни неравенства.