За нас

Кои са

АРГИ

Глобално

гражданство

„Право в Целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за целите за устойчиво развитие (ЦУР)“.

„Право в Целта!“  е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да обедини партньори от 12 европейски държави, които да споделят знания и умения за създаване на национална кампания за насърчаване на преподаването на целите за устойчиво развитие (ЦУР) чрез теми като миграция, неравенство между половете, изменението на климата и справяне с глобалните неравенства.

Партньори

„Право в Целта!“  се координира от италианската организация CISP и включва 12 европейски държави: Австрия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Основни участници в проекта са НПО, университети и местни власти.

Проектът има 3 фази:

Фаза 1: Европейска онлайн кампания, използваща социални медии за популяризиране на ЦУР

Всички 12 държави в проекта ще създадат кампании в социалните медии, предназначени да популяризират ЦУР и нуждата от това те да бъдат включени в преподаването.

Фаза 2: Учебни ресурси за училищата

АРГИ и неговите 11 партньори ще разработят поредица от уроци, касаещи целите за устойчиво развитие. Уроците ще са организирани в ръководство за учители ( Trainingand Learning Units- TLUs) и тяхното предназначение е да подпомагат учителите с практически, ангажиращи уроци, базирани на ЦУР.

Всяка държава ще разработиръководства за учители свързани с темите за изменението на климата, миграцията, преодоляване на неравенствата и свързаните с тях цели за устойчиво развитие като:

Цел 1: Изкореняване на бедността

Цел 2: Край на глада

Цел 7: Осигуряване на достъп до надеждна, устойчива и модерна енергия за всички

Цел 10: Намаляване на неравенството в и между държавите

Цел 11: Устойчиви градове и общности

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на отговорно потребление и производство

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие

Всяка от партньорските държави ще има възможността да тества ръководствата в 10 училища в страната си.

Разработените учебни материали ще бъдат достъпни за преглед и употреба (сваляне) на страницата на проекта www.getupandgoals.eu , както и тук.

Всички ресурси са публикувани на английски език и  са безплатни. Скоро ще бъдат достъпни и на български език.

Фаза 3: 800 ученици в 10 кампании за повишаване на осведомеността

По 10 училища и 800 ученици от всяка държава (общо 9 600 ученици в целия проект) ще се включат в инициативи, които повишават осведомеността за ЦУР чрез спектакли, арт- инсталации, работни срещи в училища, танцови изпълнения и други кампании. Дейностите ще бъдат отразени в публичното пространство и в училищата, за да достигнат до възможно най-много хора. АРГИ ще заснеме и разпространи информация за събитията, за това следвайте и нашата страница във Facebook https://www.facebook.com/GetupandGoalsBulgaria/.

Цели на проекта

Целите на проекта биха  могли да бъдат от полза за Вашите ученици.

Това са:

Повишени познания по ключови въпроси свързани с ЦУР и тяхната комплексност.  Учениците ще бъдат подпомогнати да отразяват и оценяват всички аспекти на тези важни въпроси, да осмислят собствените си възгледи и поведение,  и как те могат да бъдат променяни, за да повлияят на положителните промени.

Учениците ще бъдат подпомогнати да прилагат своите знания и разбиране в различни сфери от живота си, които се свързват със ЦУР, например лични решения свързани с потребление, използване на енергия, равенство.

Учениците ще бъдат стимулирани да обмислят своето поведение, да станат „агенти за промяна“ и да влияят на ценностите и действията на другите, както в училищна среда, така и в по-широката общност.

В резултат на това, много ученици ще могат да разработват собствени идеи за кампании за действие и осведоменост, да отправят послания към общността за това как всички ние трябва да отговорим на конкретни предизвикателства като изменението на климата и неравенството между половете.