Новини

“Право в целта” в действие…

На 13.09.2020г. в гр. София проект „Право в целта!“ беше представен пред широката общественост на национален форум посветен на глобалното образование. На събитието присъстваха повече от 50 учители, директори на училища и детски градини, университетски преподаватели, представители на Министерство на образованието и науката, неправителствени организации и др. Вдъхновяващата среща със съмишленици беше посветена на насърчаване на преподаването на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) чрез глобално гражданско образование, педагогическите предизвикателства, свързани с глобалните и граждански компетентности, ролята на киното за формирането на социални компетентности, споделеното учене.  Представена беше и разработеното по проекта „Ръководство за устойчиви и глобални училища“. Съдържанието е инструмент за самооценка, чиято цел е да подпомогне директори и учители да оценят как се развиват техните училища по отношение на Глобалното гражданско образование и ЦУР.

Събитието беше част от VIII Национална конференция за Глобално образование „Глобални компетентности за устойчив свят“. По време на конференцията бяха връчени ежегодните награди „Глобално училище 2020“ и „Глобално училище в действие“. Щастливи сме да поздравим отличените, сред който и училища – участници в дейностите по проект „GET UP AND GOALS!“ – 19 СУ “Елин Пелин” – гр. София, Национална финансово-стопанска гимназия –гр. София, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат.

Срещата беше излъчвана онлайн, а запис от събитието можете да видите в Youtube Getup Bulgaria тук: https://www.youtube.com/channel/UCI2zJFnbz8Nc9bIr2wGLWNQ

Благодарим на всички включили се в проекта към настоящия момент учители, с чиято помощ теми като миграция, изменение на климата и преодоляване на неравенствата са по-близки и разбираеми за повече от 500 ученици в средните училища в България!

Дейностите продължават и през новата 2020/2021 учебна година! Включете се е Вие!