Контакти

София 1505, България

Ул. „Иван Миланов“ 5, ет.1

Тел./факс: + +359 2 944 63 89

МТ:+ 359 889716937; E-mail: office@arci-ngo.org