Климатични промени

den na zemiata
climate-badge-230x200

Климатичните промени са тема, която засяга всички човешки същества, тя засяга всяка област на планетата, тя е спешен въпрос, тя е свързана с индивидуалното и колективното поведение и изисква адекватно ниво на интердисциплинарни знания.

Като част от изпълнението на проект „GETUP AND GOALS!“ сме разработили серия уроци, в които се разглеждат различни аспекти на климатичната криза – от въведение към специфични детайли. Информацията в предоставените материали е обективна, потвърдена от световни научни организации. Промените в климата са основен приоритет за Европейския съюз и ООН, както и за всички нации по света.

Днешните климатични промени са дългосрочно, мащабно покачване на средното ниво на температурата на Земята, причинявайки изместване на метеорологичните модели. Някои модели прогнозират повишения в глобална температура от 4 градуса по Целзий до края на 21 век, което би могло да прави нашата цивилизация неустойчива, ще доведе до значително намаляване на човешката популация и ще предизвиква изчезване за много други видове. ООН има за цел да запази повишаване на температурата до между 1,5 – 2 ° C до 2050 година, за да избегне всичко това.

По време на проведените часове учениците ще изградят разбиране за мащаба и спецификите на проблема и да знаят какво самите те биха могли да направят – локално и глобално, за решаването на този важен за всички живи същества и човечеството проблем.

Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други активности.

Уроците са тематично разпределени по следния план за ученици 13-18 години (7-12 клас)

  1. Климатичните промени – какво се случва и влияние на промяната на климата в живота ни днес
  2. Защо климатичните промени се случват? Как те влияят на моя живот и на живота на планетата. Каква е визията ми за бъдещето на планетата?
  3. Как влияят климатичните промени на обществото? Трябва ли да сме загрижени?
  4. Храната ни и ежедневните ни избори, въглероден отпечатък и климатични промени.
  5. Бъди поколението на промяната. Твоят всекидневен избор определя бъдещето на планетата.

Младите хора стават все по-загрижени за това как изменението на климата може да повлияе на бъдещето им. Мнозина са вдъхновени от Грета Тунберг, 16-годишната политическа активистка от Швеция, която даде началото на световно движение за студентски стачки.

Ресурсите и учебните дейности развиват уменията за критично мислене на учениците. Учениците ще започнат да разбират човешките последици от изменението на климата и непосредствената необходимост светът да предприеме действия, започвайки от индивидуално ниво. Фокусът на дискусионните дейности е върху собствения опит на учениците, как живеят живота си, правят избор и как това може да има както положителни, така и отрицателни последици.

Уроците им позволяват да разсъждават върху наследството си на планетата, те са актуални и са свързани с текущите глобални разговори за въздействието на изменението на климата.