Миграция

migration-badge-230x200

Светът, какъвто го познаваме днес, е построен чрез преместванията на хората, както в древни времена, така и сега. Тези разселвания са в основата на постоянното развитие на глобалните общества, в които живеем, въпреки че през последните години медийната индустрия допринесе за създаване на предпоставки за враждебност към миграционния феномен. Училището чрез стимулиране на критични разсъждения може да помогне за коригирането на тези разбирания и да посочи по-отговорни и етично обективни анализи и източници на информация.

Проект GET UP AND GOLAS!” е избрал някои теми, за който може да не сте чули в училище. 

Предложеното съдържание от уроци е насочено към ученици от 11 до 19 годишна възраст. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.

По време на проведените часове учениците следва да изградят разбиране за характеристиките, обхвата, причинно-следствените връзки, предизвикателствата, факторите и други, свързани с миграцията.

Големите идеи в нашите уроци са:

  • Какво е миграция и кои са причините за нея?
  • Исторически миграционни потоци
  • Миграцията днес
  • Международни неравенства и климатични промени
  • Международни миграционни потоци
  • Последици, резултати от миграцията
  • Междукултурни общности
  • Трафик на хора и контрол върху миграционните процес