Новини

22 април- Световен ден на земята!

den na zemiata

Климатичните промени са реалност. С настъпването на всяка нова криза ние осъзнаваме, че ние и нашата планета сме все по-застрашени. Изчерпваме природните ресурси, дивата природа, води, гори. През 2019 станахме свидетели на един от най-големите горски пожари в Амазонка и Австралия. Загубихме хиляди хектари гори и почти милиард диви животни. Ситуацията е критична и изисква най-голямо внимание. Заедно можем да помогнем на Земята СЕГА. Това е нашия дом! Да го спасим!

 

През март и април 2020 г. г-жа Мирела Петкова – учител в 19 СУ “Елин Пелин”- гр. София проведе серия от уроци с ученици от 5 клас по темата за климатичните промени. Учениците се запознаха с 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН, като измененията на климата са разгледани през призмата на екологията и опазването на околната среда, миграция и межународни неравенства. Използвани са разработените учебни материали от проект „Право в целта!“. 

Г-жа Петкова прилага разнообразни методи на преподаване: видеа, презентации, игри и часовете протичат под формата на дискусии, игри и работа с мисловни/ментални карти във виртуалната класна стая. Учениците научиха повече за причините, предизвикващи климатичните промени и последиците за нас хората, какви мерки всеки един от нас може да предприеме на локално ниво и каква е ролята на човека в опазването на природата. Децата предложиха и теми за допълнителни дискусии:“Как влияят климатичните промени на обществото? Трябва ли да сме загрижени?“, „Храната ни и ежедневните ни избори, въглероден отпечатък и климатични промени”, „Бъди поколението на промяната. Твоят всекидневен избор определя бъдещето на планетата”.

Чрез уроците децата осъзнаха и преосмислиха личния си модел на поведение и начин на хранене и важността за вземане на спешни мерки от страна на правителставата на държави с най-голям дял на въглеродни емисии. Благодарим Ви!