Новини

Проект на ученици от Карнобат за ограничаване на потреблението

С радост ви представяме инициатива на ученици от СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Карнобат.

Проект ,,Отговорно потребление”

Знаеш ли, че съвременният модел на потребление е една от основните причини за:

 • екологичните предизвикателства в съвременния свят: замърсяване на околната среда, загуба на биоразнообразие, изчерпване на ресурси, климатични промени
 • социалното неравенство и нарастващата пропаст между бедни и богати
 • нездравословния начин на живот, който е причина настоящото поколение да е първото в историята, което няма да бъде толкова здраво, колкото са родителите му.

А замислял/а ли си се за своята роля и принос за тези глобални процеси?

Модата е на второ място след петрола като отпечатък върху природата.

Замисляли ли сме се какво струва на планетата цялото това огромно производство на дрехи? Когато говорим за отрицателни ефекти върху околната среда по-често на мушка са пластмасовите изделия и дори производството на месо, но не и това на модели, които намират мястото си в бутиците.

Въпреки това, НИЕ можем да променим статистиката, именно защото пак НИЕ сме виновниците за нея. Факторите виновни за замърсяването на околната среда са много, но за съжаление хората са в основата на всички.

Този проект има за цел да ограничи това високо потребление на дрехи, до колкото може ,естествено. Ще започнем от нашето училище СУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Карнобат

Предизвиквам ви да осъществим реална промяна като намалим не само своя потребителски отпечатък, но и този на цялото си училище!

Ще създадем пунктове на територията на цялото училище за събиране на стари” дрехи:

 • такива които вече не ви допадат
 • скъсани, стари или износени дрехи
 • които вече са ви малки
 • такива “които вече не са на мода” и всякакви нежелани дрехи

На всеки етаж ще има по един пункт (общо 4), с по един екип от 5 човека. Екипите ще бъдат съставени по следните изисквания:

 • Допустими участници са ученици от 7 до 12 клас.
 • Учениците участват в екипи от минимум двама човека. Горна граница за броя на членове в екипите е 4ма човека.
 • Екипът може да включва хора от различни паралелки и класове. Няма ограничения за броя екипи от един клас.
 • Всеки екип има координатор, който отговаря за своите хора и в края на деня прави “отчет” на дейността на екипа.
 • Кандидатите за участие трябва да попълнят следната мини анкета.
 • Всеки екип има право да измисли собствена концепция за щанда си и неговото представяне.
 • Всеки участник в кампанията ,,Отговорно потребление”, може да изработи рекламни материали като постери, рекламно видео, брошури и всичко, което креативността му може да роди. Включилите се, ще участват в конкурс и ще получат награди за цялостен принос, когато кампанията приключи.

Ще се събират дрехи от 10:00 до 13:00 часа (преди часовете) , всеки оставил дреха ще бъде записан. След това дрехите ще бъдат сортирани, и в 16:00 часа (в учебно време), ще бъдат изложени на щендери на определено място в училището. По този начин всеки оставил дреха, ще може да си вземе в замяна колкото и каквото поиска на символична цена. Тази инициатива ще бъде осъществена в рамките на 7 дни на територията на училището. Събраните средства ще отидат за поставянето на контейнери за рециклиране на текстил в нашия град. Кампанията ще бъде съпроводена с хубава музика, много добро настроение и награди.

!!! Останалите след кампанията нераздадени или негодни за употреба дрехи, ще бъдат дадени за рециклиране. !!!

Какъв е основният проблем?

Носим една дреха средно 7 пъти преди да я изхвърлим. Бързата мода или fast fashion* е сред основните причини за бързото попадане на все по-големи количества облекла на сметището. Проблемът придобива все по-внушителни мащаби. Какво можем да направим?

*Fast fashion е бизнес модел в модната индустрия, предоставящ на крайния потребител евтини, модерни дрехи, изключително кратко време след представянето им на модния подиум. Благодарение на темпото, с което работят веригите се стремят постоянно да засилват потребността ни от нови дрехи, пускайки нова колекция почти всяка седмица.

Милиони тонове облекла се изхвърлят на сметищата в Европа всяка година.Тези количества стават все по-големи и по-големи, заради водещия бизнес модел на „бързата мода“ и свръх консумацията на дрехи. Нараства значително проблема с местата за депониране на отпадъци.

Някои видове дрехи в сметищата имат нужда от повече от 50 години, за да се разградят. Те остават там за десетилетия и отделят вредни газове, които са сред основните парични за глобалното затопляне. Токсични вещества се просмукват в почвата и подземните води и вредят на околната среда в продължение на години. Губят се ценни ресурси, които биха могли да се оползотворят, а вместо това остават на боклука.

Отклоняването на този отпадък от сметищата има огромен положителен ефект върху околната среда…

Какво е нашето решение?

Да помогнем за по- лесната размяна на дрехи между хората до колкото можем в рамките на нашата кампания. Да се опитаме да създадем у хората навика, да не изхвърлят своите стари дрехи на сметището, а да ги даряват, разменят или изхвърлят на обозначените за това места. Да променим гледната точка на хората за дрехите втора употреба и да им покажем, че те не винаги са “стари износени и демоде”.

Да помогнем за поставянето на контейнери за текстилни отпадъци на територията на гр. Карнобат със събраните от нашата кампания средства. Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да свършва на сметището. Tова проект за събиране и оползотворяване на ненужни дрехи. Ние ще осигурим лесен, сигурен и удобен алтернативен начин за изхвърляне излишни дрехи, като така ще успеем да предотвратим тонове текстилен отпадък да стигнат до сметищата. Със съдействието на общините ще позиционираме специализирани контейнери за събиране на дрехи и обувки, където можете да се освободите от ненужните облекла, които задръстват гардероба ви. Ние се грижим за събирането и по-нататъшното оползотворяване на текстилните продукти, за да затворим жизнения им цикъл по екологичен начин и те да бъдат използвани отново.

Каква е основната цел на проекта?

 • Да ограничим потреблението (купуването и изхвърлянето) на дрехи.
 • Да помогнем за изграждането на едни по- отговорен и екосъобразен потребител у колкото се може повече хора.
 • Да ви покажем, че “старото” не винаги е старо.
 • Да се помогне за поставянето на контейнери за изхвърляне на текстил на територията на гр. Карнобат
 • ДА ПОМОГНЕМ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С какъв бюджет разполагаме?

Екипите сами определят необходимия бюджет за реализиране на своята идея. Стойността на търсения финансов принос от наша страна не може да надвишава 100 лева, но екипите имат право да потърсят и други източници на финансиране, включително собствен принос, в случай, че проектните им идеи надхвърлят максималния размер на нашия финансов принос. В случаите на включен собствен или друг финансов принос в проектопредложението на щандовете, екипът трябва да включи обосновка и доказателство за неговото получаване.

Очаквани резултати:

В глобален аспект:

 • Намалява се количеството текстил на сметищата, имайки предвид, че синтетичните фибри практически не се разграждат, а гниенето на естествените отнема много време и е свързано с отделянето на вредни газове.
 • Намалява се вредното въздействие върху околната среда в процеса на производство на нови тъкани.
 • Намалява се използването на енергия, вода и първични суровини за производство
 • Генерират се по-малко отпадъчни води
 • Намалява използването на оцветители и химикал

Резултатите за кампанията и участниците в нея:

 • Да се сдобием с “нови”, красиви, модни попълнения, които може би няма да намерим другаде.
 • Ще помогнем за поставянето на контейнери за текстил на територията на града.
 • Ще предотвратим изхвърлянето на килограми дрехи на сметището.
 • Ще допринесем за опазването на околната среда.

Нека бъдем промяната, която искаме да видим в света!

Радост Станчева XIIв