Новини

Учебни материали (TLU) по модули „Миграция“, “Международни неравенства“ и “Климатични промени“

Учебни материали (TLU) по модули „Миграция“, "Международни неравенства“ и "Климатични промени“

Модулите съдържат учебни материали, разработени като част от изпълнение на проект „Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР).”

Предложеното съдържание е насочено към ученици от 11 до 19 годишна възраст. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.

Модул “Неравенства”

В модул “Неравенства” са заложени теми, обвързани с идеята за човешките права, индекс на човешко развитие и междукултурното равенство. Ще намерите отговор на въпросите: Какво значи да бъдеш равен? Какво е т.нар. Дърво на човешките права? Какви са целите на обучението?

Модул “Климатични промени”

Модул “Климатични промени” съдържа серия от 5 урока, в които се разглеждат различни аспекти на климатичната криза – от въведение към специфични детайли. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане е разнообразна – чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности, които ангажират учениците и по този начин създават трайни нагласи у тях.

Модул “Глобална миграция”

Този модул отново съдържа уроци, насочени към ученици на 11-18 годишна възраст, които ще им помогнат да изградят разбиране за характеристиките, обхвата, причинно-следствените връзки, предизвикателствата, факторите и др. свързани с миграцията. Основните ключови моменти са свързани с въпросите: Какво е миграция? Какви са нейните причини? Как се случва миграцията днес? Какви са последствията, резултатите от нея?

Как се свалят материалите?

Можете да свалите материалите от тук . Имат както българска, така и английска версия, спрямо нуждите на учениците и преподавателите. Когато изберете един от 3-те посочени модула, натиснете бутон Download tlu и материалите ще се свалят на Вашето устройство.