Новини

Пожелания с балони!

В навечерието на Световния ден на детето и в продължение на отбелязания на 16 ноември Международен ден на толерантността, ученици и учители от “Българско школо” в гр.София споделиха своите мечти и пожелания за живот и ценности, допринасящи в бъдеще за един по- добър свят. С подрепата на проект GET UP…

ScienceDay

10 ноември – Световен ден на науката и устойчивото развитие.

Световният ден на науката и устойчивото развитие се отбелязва на 10 ноември по целия свят, като се показват ползите от науката и нейната централна роля в обществото. “Свързвайки по-тясно науката и обществото, Световният ден на науката за мир и развитие цели гражданите да са информирани за напредъка в науката. Също така…

Да се погрижим за Земята!

На 28.09.2020г. учениците и учителите от Основно училище “Димчо Дебелянов” гр. Ихтиман се погрижиха за цветята в училищния двор. Заедно с екипа на проект “Право в целта”, децата засадиха саксии с разнообразни билки и цветя, който всяко едно от тях отнесе в дома си, при семейството. Така показаха, че грижата…

“Право в целта” в действие…

На 13.09.2020г. в гр. София проект „Право в целта!“ беше представен пред широката общественост на национален форум посветен на глобалното образование. На събитието присъстваха повече от 50 учители, директори на училища и детски градини, университетски преподаватели, представители на Министерство на образованието и науката, неправителствени организации и др. Вдъхновяващата среща със…

пожелание за ден на младежта

Честит Международен ден на младежта!

Младостта не е величина, измерена в години, а състояние на духа. Докато човек е отворен към нови идеи, знания и работи постоянно, за да допринесе за благосъстоянието на общността си, винаги ще бъде млад. Екипът на Get Up And Goals пожелава на всички млади по възраст и по душа честит…

Лицето на доброто

Инициатива “Лицето на доброто” за ученици

Лятото е време за търсене на доброто. Лицата на доброто са навсякъде около нас и можем да ги видим, ако само вдигнем глава нагоре и отворим сърцето си. В рамките на проект Get Up And Goals, сдружение „АРГИ“ отправя покана към ученици от всички възрасти да се включат в инициативата…

Информационна среща по проект 'Право в целта" в гр.Силистра

Информационна среща по проект ‘Право в целта” в гр.Силистра

Правата на човека, преодоляването на стереотипите и предразсъдъците, като основа за намаляване на неравенствата, взаимовръзките между глобални теми като миграция, климатични промени, устойчиво развитие, бяха дискутирани на информационна среща в гр. Силистра на 24.06.2020г. По време на събитието беше представен проект „Време да бъдем активни“ , в който Сдружение „АРГИ“…

Програма за международно оценяване на учениците – PISA

Програма за международно оценяване на учениците – PISA

На 3 декември 2019 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) оповести резултатите от поредния етап на Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, проведен през 2018 г. с участието на повече от половин милион 15 – 16-годишни ученици от 79 държави и региона от цял свят. Повече…

Програма “Екоучилища” (Eco-Schools) - най-голямата глобална програма за устойчиви училища!

Програма “Екоучилища” (Eco-Schools) – най-голямата глобална програма за устойчиви училища!

Програма “Екоучилища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие. Програма „Екоучилища“ предлага да се приложи интегрирана…

Неравенства в и между държавите

Неравенства в и между държавите

Учениците от VI А клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман под ръководството на г-жа Николета Лафчийска се запознаха с темата за „Неравенства в и между държавите“. Всеки един от тях изработи проект на дърво, съдържащо в короната си някои от човешките права- свобода, отговорност, право на защита, право…