климатични промени

Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

12 държави, 1 текст (Австрия, България, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Испания, Унгария)Проект “Право в целта!” предоставя на учители и ученици иновативен учебник с глобален поглед върху човешките събития от последните 70 000 години. Текстът предлага и историческа реконструкция, насочена към произхода и развитието на четири основни…

Отговорността на човека за климатичните промени!

Климатичните промени, отделянето на въглеродни емисии от ежедневното потребление на човека, замърсяването на въздуха, водите, почвата, обезлесяването, причините за наводненията, горските пожари и постепенното намаляване на популациите на редки видове животни и растения, бяха сред дискутираните от ученици от 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София и ОУ“ Отец Паисий“ гр.…

Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

🌍 12 държави, един Учебник (Австрия, България, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Испания, Унгария). Преодоляване на национализма и евроцентризма Основните автори на учебника са Ерик Ванхаут, професор по световна история в Белгийския университет в Гент и Клаудия Бернарди, професор в Италианския университет в Рим. Целта е да…

С малки стъпки към големите промени!

С приемане на Целите за устойчиво развитие 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие светът да се извади от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса. Миграцията, международните неравенства и климатичните промени като част от Целите,  бяха…

Да се погрижим за Земята!

На 28.09.2020г. учениците и учителите от Основно училище “Димчо Дебелянов” гр. Ихтиман се погрижиха за цветята в училищния двор. Заедно с екипа на проект “Право в целта”, децата засадиха саксии с разнообразни билки и цветя, който всяко едно от тях отнесе в дома си, при семейството. Така показаха, че грижата…

Информационна среща по проект 'Право в целта" в гр.Силистра

Информационна среща по проект ‘Право в целта” в гр.Силистра

Правата на човека, преодоляването на стереотипите и предразсъдъците, като основа за намаляване на неравенствата, взаимовръзките между глобални теми като миграция, климатични промени, устойчиво развитие, бяха дискутирани на информационна среща в гр. Силистра на 24.06.2020г. По време на събитието беше представен проект „Време да бъдем активни“ , в който Сдружение „АРГИ“…

Учебни материали (TLU) по модули „Миграция“, "Международни неравенства“ и "Климатични промени“

Учебни материали (TLU) по модули „Миграция“, “Международни неравенства“ и “Климатични промени“

Модулите съдържат учебни материали, разработени като част от изпълнение на проект „Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР).” Предложеното съдържание е насочено към ученици от 11 до 19 годишна възраст. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат…

den na zemiata

22 април- Световен ден на земята!

Климатичните промени са реалност. С настъпването на всяка нова криза ние осъзнаваме, че ние и нашата планета сме все по-застрашени. Изчерпваме природните ресурси, дивата природа, води, гори. През 2019 станахме свидетели на един от най-големите горски пожари в Амазонка и Австралия. Загубихме хиляди хектари гори и почти милиард диви животни.…