#internationaldayofeducation

Повече от всякога е време за Глобално образование!

24 януари –  Международен ден на образованието! През 2019 г. Общото събрание на ООН обяви 24 януари за Международен ден на образованието! Денят е важно събитие подчертаващо ролята на образованието за мир и развитие. ЮНЕСКО призовава страните да засилят политическия си ангажимент за образование като средство за постигане на всички…