справедливост

Пожелания с балони!

В навечерието на Световния ден на детето и в продължение на отбелязания на 16 ноември Международен ден на толерантността, ученици и учители от “Българско школо” в гр.София споделиха своите мечти и пожелания за живот и ценности, допринасящи в бъдеще за един по- добър свят. С подрепата на проект GET UP…