наука

ScienceDay

10 ноември – Световен ден на науката и устойчивото развитие.

Световният ден на науката и устойчивото развитие се отбелязва на 10 ноември по целия свят, като се показват ползите от науката и нейната централна роля в обществото. “Свързвайки по-тясно науката и обществото, Световният ден на науката за мир и развитие цели гражданите да са информирани за напредъка в науката. Също така…