гражданско образование

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030”

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030” беше темата на проведена онлайн среща на 22. 01. 2021г. Участие в събитието взеха повече от 30 учители, директори на училища, представители на граждански организации и на Министерство на образованието и науката…