глобално образование

Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

12 държави, 1 текст (Австрия, България, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Испания, Унгария)Проект “Право в целта!” предоставя на учители и ученици иновативен учебник с глобален поглед върху човешките събития от последните 70 000 години. Текстът предлага и историческа реконструкция, насочена към произхода и развитието на четири основни…

Отговорността на човека за климатичните промени!

Климатичните промени, отделянето на въглеродни емисии от ежедневното потребление на човека, замърсяването на въздуха, водите, почвата, обезлесяването, причините за наводненията, горските пожари и постепенното намаляване на популациите на редки видове животни и растения, бяха сред дискутираните от ученици от 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София и ОУ“ Отец Паисий“ гр.…

Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

🌍 12 държави, един Учебник (Австрия, България, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Испания, Унгария). Преодоляване на национализма и евроцентризма Основните автори на учебника са Ерик Ванхаут, професор по световна история в Белгийския университет в Гент и Клаудия Бернарди, професор в Италианския университет в Рим. Целта е да…

Повече от всякога е време за Глобално образование!

24 януари –  Международен ден на образованието! През 2019 г. Общото събрание на ООН обяви 24 януари за Международен ден на образованието! Денят е важно събитие подчертаващо ролята на образованието за мир и развитие. ЮНЕСКО призовава страните да засилят политическия си ангажимент за образование като средство за постигане на всички…

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030”

“Подцел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ООН и изпълнението ѝ в програмата за развитие: България 2030” беше темата на проведена онлайн среща на 22. 01. 2021г. Участие в събитието взеха повече от 30 учители, директори на училища, представители на граждански организации и на Министерство на образованието и науката…

Работна среща за обсъждане на първоначалнa концепция и проект на въведената със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ (2020-2024) Програма за Глобално образование и повишаванe на информираността.

Представител на Сдружение “АРГИ” взе участие в работна среща между заинтересованите страни в България за обсъждане на първоначалнa концепция и проект на въведената със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ (2020-2024) Програма за Глобално образование и повишаванe на информираността. Срещата беше организирана от Българската платформа за международно…