глобално затопляне

Отговорността на човека за климатичните промени!

Климатичните промени, отделянето на въглеродни емисии от ежедневното потребление на човека, замърсяването на въздуха, водите, почвата, обезлесяването, причините за наводненията, горските пожари и постепенното намаляване на популациите на редки видове животни и растения, бяха сред дискутираните от ученици от 97 СОУ „Братя Миладинови“, гр. София и ОУ“ Отец Паисий“ гр.…