Новини

10 ноември – Световен ден на науката и устойчивото развитие.

ScienceDay

Световният ден на науката и устойчивото развитие се отбелязва на 10 ноември по целия свят, като се показват ползите от науката и нейната централна роля в обществото.

“Свързвайки по-тясно науката и обществото, Световният ден на науката за мир и развитие цели гражданите да са информирани за напредъка в науката. Също така подчертава ролята на учените за задълбочаване на познанията ни за нашата забележителна, крехка планета, която наричаме дом, и да направим обществата си по-устойчиви” – пише  в сайта на Обединените нации относно празника .

Целите на Световния ден Наука за мир и развитие са:

  • Засилване на обществената осведоменост за ролята на науката за мирно и устойчиво общество;
  • Насърчаване на националната и международна солидарност за споделяне на науката между страните;
  • Поддържане на задължението за използването на науката в полза на обществото на национално и международно ниво;
  • Да се привлече вниманието към предизвикателствата, пред които е изправена науката и за подкрепа за научните начинание.

През 2020 г. Световният ден на науката за мир и устойчиво развитие е посветен на темата “Наука за и с обществото”.

Тази година, в която светът се бори с глобалната пандемия от COVID-19, фокусът на Световния ден на науката е върху “Наука за и с обществото за справяне със световната пандемия”.

В условията на тази безпрецедентна здравна криза ЮНЕСКО има задачата да пренесе науката по-близо до обществото и да подкрепи международните научни сътрудничества, които са от такова критично значение. От гледна точна на науката отговорът на ЮНЕСКО е изграден около три основни стълба: промоция на международните научни сътрудничества, осигуряване на достъп до питейна вода и подкрепа на екологичното възстановяване. 

За да отпразнува Световния ден на науката 20202, ЮНЕСКО организира онлайн кръгла маса на тема “Наука за и с обществото за справяне с COVID-19”. Можете да се включите към дискусията с хаштаг #ScienceDay.