силитра

Обучения на учители по темата за целите на устойчиво развитие

На 18 и 29 януари проведохме първите две събития по проекта Get Up and Goals в София. В обученията за педагогически специалисти за Целите на устойчивото развитие на ООН се включиха над 40 учители от цялата страна. В рамките на няколко часа участниците придобиха полезни знания за влиянието на климатичните…