Новини

С малки стъпки към големите промени!

С приемане на Целите за устойчиво развитие 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие светът да се извади от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за всички живи същества на планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса.

Миграцията, международните неравенства и климатичните промени като част от Целите,  бяха теми на уроци, проведени с ученици от София, Силистра и Карнобат. Кога възниква миграцията, кой са причините и факторите за миграционните потоци,  какви са последиците за хората, напускащи родните места и търсещи нов дом? Какво се случва и предстой да се случи със Земята, ако не се погрижим да запазим природата, водата, почвите и въздуха чисти и безопасни за нас и нашите деца? Как изменението на климата, миграцията, разликите в икономическото развитие на държавите задълбочават неравенствата между  народите? Всички тези въпроси бяха дискутирани сред ученици и учители от 10 училища в страната, а обобщените изводи от тях са, че всеки един от нас е  „носител на промяната“ и част от случването на един по-добър свят. Благодарим на активното участие в проектните дейности и новаторския подход в представяне на темите на Ваня Гочева, Красимира Костова, Людмила Тодорова и Ингеборг Гледжова от 124 ОУ “Васил Левски” – гр. София, на Галина Даскалова от Професионална земеделска гимназия „Добруджа”- гр. Силистра, Екатерина Янкова, Ирина Танева и Соня Христова от СУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр.Карнобат. В трите училища се проведоха и инициативи за популяризиране сред училищната и местната общност на Целите за устойчиво развитие! #iteach4globalgoals #GetUpAndGoals