Новини

Работна среща за обсъждане на първоначалнa концепция и проект на въведената със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ (2020-2024) Програма за Глобално образование и повишаванe на информираността.

Представител на Сдружение “АРГИ” взе участие в работна среща между заинтересованите страни в България за обсъждане на първоначалнa концепция и проект на въведената със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ (2020-2024) Програма за Глобално образование и повишаванe на информираността.

Срещата беше организирана от Българската платформа за международно развитие. Добрите практики и опитът в рамките на ЕС показва, че в разработването на ефективни програми за глобално образование и/или образование за развитие и повишаване на информираността се включват всички заинтересовани страни чрез консултации и срещи за дефиниране на основните елементи на програмата. Следвайки европейския опит, в срещата взеха участие представители на Министерство на външните работи на България, представители на Български дипломатически институт,  членовете на БПМР и представители на гражданския сектор, както и експерти от Европейската мрежа за глобално образование (GENE), Центърът Север-Юг на Съвета на Европа (North-South Centre of the Council of Europe) и словенската платформа за международно развитие (SLOGA).

Началото на двата интензивни дни на дискусии дадоха директорът на дирекция „ООН и Сътрудничество за развитие“ на МВнР посланик Валери Йотов и изпълнителният директор на БПМР Петър Бучков. Двамата приветстваха участниците за активността им по темите на развитието, Целите на ООН за устойчиво развитие и усилията им за популяризиране и утвърждаване на целите, принципите и методите на глобалното образование в България. Те отчетоха, че тази първа среща по темата се осъществява едва няколко седмици след приемането на новата Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ (2020-2024), което е ясен знак за нуждата от въвеждането на глобалното образование като инструмент на българската политика за развитие за повишаване на чувствителността на българските граждани към глобалните теми и предизвикателства.

Изпълнителният директор на GENE Лиъм Уегимонт представи  добри практики от държавите-членки на ЕС при разработването на програми за глобално образование и опитът на мрежата при консултации и подпомагане на министерствата и агенциите, членуващи в нея.

Директорът на програмата за глобално образование на Центъра Север-Юг Мигел да Силва даде повече информация за състоянието на глобалното образование в държавите-членки на Съвета на Европа и възможностите, които предлага Центърът на своите членове.

Опитът на Словения и програмата DEAR на Европейската комисия бяха представени от експерта по глобално образование и хуманитарна помощ на Sloga и национален координатор за Словения на Bridge 47 Патриция Виртич.

Двата последователни работни дни бяха посветени на подготовката и създаването на основи на проект за Програма за Глобално образование и повишаване на информираността. По време на дискусиите в работните групи бяха обсъдени цели, приоритети, целеви групи, институционална рамка, заинтересовани страни и  инструменти на проекта на програмата, като така се очаква бъдещата програма да отговори на необходимостта на страната ни за  въвеждане на  нов инструмент – образование по въпросите на развитието и привличане на общественото внимание към възможностите на официалната помощ за развитие.