Новини

Първият учебник по геоистория за ученици в Европа!

12 държави, 1 текст (Австрия, България, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Испания, Унгария)Проект “Право в целта!” предоставя на учители и ученици иновативен учебник с глобален поглед върху човешките събития от последните 70 000 години. Текстът предлага и историческа реконструкция, насочена към произхода и развитието на четири основни проблема с глобално и свързано значение в днешен свят: международни неравенства, права на жените, миграция и климатични промени. Повече за съдържанието на учебника можете да намерите тук: https://getupandgoals.bg#iteach4globalgoals#GetUpAndGoalshttps://www.getupandgoals.eu/resources/textbooк