Новини

Повече от всякога е време за Глобално образование!

24 януари –  Международен ден на образованието!

През 2019 г. Общото събрание на ООН обяви 24 януари за Международен ден на образованието! Денят е важно събитие подчертаващо ролята на образованието за мир и развитие. ЮНЕСКО призовава страните да засилят политическия си ангажимент за образование като средство за постигане на всички цели за устойчиво развитие.

Третият международен ден на образованието (24 януари) ще бъде отбелязан в понеделник, 25 януари 2021 г., под мотото „Възстановяване и съживяване на образованието за поколението COVID-19“. Сега е моментът да засилим образованието чрез подобряване на сътрудничеството и международната солидарност, за да поставим образованието и ученето през целия живот в центъра на възстановяването и развитието.

Без приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности през целия живот държавите няма да успеят да постигнат равенство между половете и да прекъснат цикъла на бедност, който изоставя милиони деца, младежи и възрастни.

Днес 258 милиона деца и млади хора все още не ходят на училище; 617 милиона деца и юноши не могат нито да четат, нито да извършват основни изчисления; по-малко от 40% от момичетата в Африка на юг от Сахара завършват средно образование и почти четири милиона деца и млади бежанци са извън училище. Правото им на образование е нарушено и е неприемливо.

Повече информация за отбелязването на Международен ден на образованието, участие в инициативи и възможности да гледате „на живо“ събития, свързани с темата можете да намерите тук:

https://en.unesco.org/commemorations/educationday

#internationaldayofeducation, #iteach4globalgoals, #GetUpAndGoals